Bubelek

106 tekstów – auto­rem jest Bu­belek.

Unieść ko­bietę jest łat­wo, ale unieść jej ser­ce, to do­piero wyzwanie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 lutego 2014, 14:04

Nie pot­ra­fię spla­tać w głowie myśli, żeby Ciebie nie było po­między nimi...

22.01.2012r. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 lipca 2013, 20:48

Bo to Ty jes­teś os­tatnim łykiem w stud­ni mo­jego życia... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 lutego 2013, 19:34

Ma­wiają że: 'Nadzieja matką głupich'
Cóż, wo­le um­rzeć głup­cem niż jej nie mieć... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 lutego 2013, 19:37

Gra­nica dwóch światów? To pros­te, mój kończy się tam gdzie mo­ja ukochana... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 stycznia 2013, 22:43

Naj­bar­dziej męski jest sza­cunek do kobiet... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 grudnia 2012, 23:10

Piękno tkwi głębiej niż powłoka ciała... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 grudnia 2012, 20:50

Kochasz wte­dy, gdy cechy które Cie de­ner­wują byłyby nie do zniesienia u ko­goś innego... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 października 2012, 22:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bubelek

Tak, to ja - Bubelek Student Krakowski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bubelek

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz